.

#54485 Begär omprövning av citatet + 9 - Favoriter 2 Visa Kommentarer 4 Mer info
<toremei> gugu
<Ford-Prefect> gaga
<Antanios> gogo
<Ford-Prefect> All I hear is radio
<Ford-Prefect> kom igen nu! vi kan denhär nu :)

Fotnot: Queen singalong