.

#58222 Begär omprövning av citatet + 14 - Favoriter 5 Visa Kommentarer 14 Mer info
<retry> IQ-befriade människor röstar moderat, normalt folk röstar pirat.