.

#58502 Begär omprövning av citatet + 168 - Favoriter 5 Visa Kommentarer 5 Mer info
< herj> allt var bättre förr, tom förr var bättre förr