.

#61398 Begär omprövning av citatet + 5 - Favoriter 0 Visa Kommentarer 0 Mer info
<Norman|> antar att USA äntligen hittade rätt PID att döda på den där cgi-bin laden processen!