.

#61465 Begär omprövning av citatet + 55 - Favoriter 2 Visa Kommentarer 0 Mer info
<psil> "Förgrep sig på 11-åring - 10-årig kompis tvingades titta på. Biskopen Lars Eckerdal: Man kan göra misstag. "
<psil> Kallas det ett misstag?
<stuwrk[eo]> ja, han kanske trodde det var 10-åringen?
<stuwrk[eo]> :D