.

#64282 Begär omprövning av citatet + 310 - Favoriter 0 Visa Kommentarer 0 Mer info
< claes> vad var System/370 motsvarigheten till REST?
< bagder> återvändande rörpost