.

#742 Begär omprövning av citatet + 50 - Favoriter 2 Visa Kommentarer 0 Mer info
<Mazamune> OnionKnight: var det bara .cue som man ska ha på cd:n om man ska bränna?
<OnionKnight> nä
<OnionKnight> du ska inte ha nått av dem på själva CDn
<Mazamune> ok
<OnionKnight> alltså en .cue-fil och .bin-fil fungerar ungefär som första bossen i House of the Dead 2
<Mazamune> får se hur detta kommer att gå
<OnionKnight> alltså, jätte armorn och den lilla flygande demonen
<Mazamune> ah
<OnionKnight> den lilla flygande dmeonen är .cuefilen och jättearmorn är .binfilen
<OnionKnight> och demonen är den som styr armorn vart den ska gå
<Mazamune> ok