.

#766 Begär omprövning av citatet + 20 - Favoriter 2 Visa Kommentarer 0 Mer info
(Biograf1001) .kick du är gay
   ?? kick: (Du) was kicked by (BBB) (är gay)
   ?? join: (Du) (~sys2@h37n2fls31o865.telia.com)
? Du också