.

#8522 Begär omprövning av citatet + 181 - Favoriter 9 Visa Kommentarer 0 Mer info
<greggan> ja vad har vi för säkerhet?
<Erik> typ 4 kineser som sitter och tittar på NIC:et och skriker jättehögt om det slutar blinka