.

#8904 Begär omprövning av citatet + 116 - Favoriter 10 Visa Kommentarer 4 Mer info
Giiku: gufo har slagit dumhetsrekord idag...
Giiku: han har lånat ut sitt busskort till en arbetskamrat.
Giiku: nu kommer han inte hem.