.

#10261 Begär omprövning av citatet + 44 - Favoriter 4 Visa Kommentarer 0 Mer info
<@Chunga> man lämnar ju inte in ett arbete som är helt plagierat från nätet till datorvetenskap på en av landets bästa tekniska högskolor
<@Chunga> då är man lagom naiv
<@Chunga> dom har självklart rutiner
<@Per> NEJ
<@Per> dom hyr in kineser som läser igenom det och sen slår tärning om betyg