.

#11225 Begär omprövning av citatet + 143 - Favoriter 11 Visa Kommentarer 3 Mer info
<Somebody > btw.. mina föräldrar är inte kloka igår morse så kom dom in och mamma spela gitarr och pappa blockflöjt(han kan inte spela och sen börja han försöka dansa balett samtidigt han spela blockflöjt inne i mitt rumm för att väcka mig