.

#12263 Begär omprövning av citatet + 223 - Favoriter 16 Visa Kommentarer 4 Mer info
<Hankee> telia säljer inte fast uppkoppling..
<Hankee> dom säljer slumpvis frånkoppling