.

#12726 Begär omprövning av citatet + 15 - Favoriter 2 Visa Kommentarer 0 Mer info
<@zagwer> jag är fullt upptagen med att fundera på massa jobbiga
         livsproblem.
< fajmoh> zagwer: som din mage?
< fajmoh> zagwers mage måste vara meningen med livet.
< fajmoh> I FOUND IT!
< fajmoh> den är nog tillräckligt stor för att rymma alla svar.