.

#137 Begär omprövning av citatet + 67 - Favoriter 2 Visa Kommentarer 3 Mer info
[@s|DeVil44] undrar om döva kan "höra"/känna basljud?
[@Nicoole|Xzero] döva hör alltid nåt tror jag
[@s|Anima] de är ganska döva...