.

#231 Begär omprövning av citatet + 44 - Favoriter 2 Visa Kommentarer 0 Mer info
<nalle> inte första gången man ser saker på tyska, jag hade 50/50 tyska/svenska menyer i första office2k
<maxed> =)
<nalle> rätt kul ett tag :-) det var då man bestämde sig för att inte köra svenska översättningar
<maxed> min hypotes: eftersom halva tysklands befolning åker hit på sommaren för att älgspana tänker sig ms spara pengar på att låta tyskar sköta översättnigarna till svenska. "De borde ju kunna det vid det här laget"
<nalle> maxed: jag tror snarare att det är någon stackars taiwanes som har läst kvällskurser i språk, som får översätta alla menyer till samtliga språk :-D