.

#33451 Begär omprövning av citatet + 24 - Favoriter 2 Visa Kommentarer 0 Mer info
* JCK äger WinME för dummies :)
<OlaRune> JCK : det där inger ungefär samma respekt som "jag har klamydia"