.

#34436 Begär omprövning av citatet + 44 - Favoriter 5 Visa Kommentarer 0 Mer info
<@anakata> www.svd.se/dynamiskt/inrikes/did_12854862.asp
<@anakata> mmmm
<@anakata> scenariot är såhär:
<@anakata> en kund hade några torrentfiler på sinburk
<@anakata> jag hade konto på burken
<@anakata> sherlock roswall drogslutsatsen att jag hakkat burken och kört tpb på den!
<jedde> haha
<ninjin> HAHA!
<jedde> solklart!