.

#37089 Begär omprövning av citatet + 34 - Favoriter 6 Visa Kommentarer 0 Mer info
<+NikkiNine> jag är solbrändast i kanalen
<Jedda`> klart du är
<Jedda`> du är ju svartrockare
<+NikkiNine> mmm, vi svartrockare är kända för våra solbrännor