.

#392 Begär omprövning av citatet + 54 - Favoriter 7 Visa Kommentarer 0 Mer info
<[WaR]> GE MIG ETT W, GE MIG ETT a, GE MIG ETT R, Vad blir det?
<sphr-> röw