.

#42924 Begär omprövning av citatet + 224 - Favoriter 28 Visa Kommentarer 0 Mer info
<ceflower> I Irak blir fångar torterade genom att tvingas äta griskött, dricka sprit och utföra sexuella handlingar. Här kallar vi det för julbord.