.

#443 Begär omprövning av citatet + 168 - Favoriter 7 Visa Kommentarer 0 Mer info
<Lord_Voldemort> hmm, nu är någonting knas här
<Lord_Voldemort> när jag tryckte enter så slocknade TVn