.

#49782 Begär omprövning av citatet + 26 - Favoriter 1 Visa Kommentarer 3 Mer info
<SirPing> Eftersom Service Pack 1 inte bjuder på några nya funktioner, menar Microsoft att det inte finns någon anledning för kunderna att invänta uppdateringspaketet för att migrera till Windows Vista.
* goofy skrattar så högt att det hörs ända till Redmond