.

#515 Begär omprövning av citatet + 64 - Favoriter 2 Visa Kommentarer 2 Mer info
<Aderyn> hm. världen har 6 miljarder människor
<Aderyn> undrar vad motsvarande siffra skulle vara ifall microsoft haft motsvarande position som kondom-tillverkare.