.

#5439 Begär omprövning av citatet + 33 - Favoriter 3 Visa Kommentarer 0 Mer info
<zba> hehe
<zba> jag får ju tidningen varje dag nu :D
<zba> hiiihihih
<epi[h0h0]> har sett det
<epi[h0h0]> hur komemr det sig?
<zba> jag träffa en neger som delade ut när ja kom hem svin full
<zba> :D
<epi[h0h0]> hahaha
<zba> å gjorde ja upp versta dealen ja inte kom ihåg
<zba> :)