.

#5574 Begär omprövning av citatet + 50 - Favoriter 5 Visa Kommentarer 0 Mer info
<TO|AirHawke> du är väl bra på engelska och kan ge mig en bra översättning till "Vad tycker du om att spelet uppgraderas under en pågående runda?" ?
<c0licab> "Do you think this dress makes me look like a retard?"