.

#61144 Begär omprövning av citatet + 44 - Favoriter 2 Visa Kommentarer 0 Mer info
<xerent> det är en sak jag inte fattar
<xerent> enligt kristendomen kan ju människor hamna i himlen eller helvetet
<xerent> men små barn hamnar alltid i himlen när dom dör
<xerent> notera därför andelen människor som hamnar i helvetet med x
<xerent> andelen människor som hamnar i himlen är då 1-x (om vi antar att limbo är avskaffat, som påven säger)
<xerent> antag vidare att det alltid kommer finnas ateister bland de vuxna, som alltid kommer att säga nej till Gud, och därmed hamna i helvetet
<xerent> om vi då vill minimera x, så att x=0, så att så många människor hamnar i himlen som möjligt, måste vi alltså DÖDA ALLA BARN.
<xerent> smart religion