.

#61850 Begär omprövning av citatet + 22 - Favoriter 0 Visa Kommentarer 3 Mer info
<@qnrq> en kollega sa precis att han hade freebaseat lite
<@qnrq> tittade på honom och var tyst
<@qnrq> 20 sekunder senare säger han "vad?!"
<@qnrq> "...du vet vad det betyder, va?"
<@qnrq> "ja, när man gör nåt och bara hittar på!"