.

#62777 Begär omprövning av citatet + 60 - Favoriter 0 Visa Kommentarer 5 Mer info
<@zengir> blöh
<@zengir> jag fryser
<@Mafnus> zengir: ställ dig i ett hörn
<@Mafnus> där är det 90 grader