.

#98 Begär omprövning av citatet + 196 - Favoriter 15 Visa Kommentarer 0 Mer info
*** Max_Rebo has quit IRC (Read error to Max_Rebo[b25.ryd.student.liu.se]: Connection reset by peer)
*** Max_Rebo (b25.ryd.student.liu.se) has joined #ctf.se
<devious_d> Max_Rebo är dyslektiker
<Max_Rebo> nej jag är inte dyslektiker
<devious_d> du har ju read error